Home » Úvod

Languages

Úvod

Úvod

OES (Otevřené Elektronické Systémy) je výběrový bakalářský a magisterský studijní program FEL, zaměřený na motivované talentované studenty. Studium je vedeno prezenční formou.

Aktuality

  • 3. 5. 2019 se bude v místnosti 434 konat schůzka studentů  OES s vedením programu.
  • 30. 3. 2019 - Přednášky z vybraných předmětů studijního programu OES je možné sledovat online:  Teorie elektromagntického pole, Elektrodynamika, Diferenciální rovnice & numerické metody.
  • 30. 3. 2019 - Byly zveřejněny informace k Předběžným zápisům do zimního semestru akad. roku 2019/2020 a také ohledně Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce v letním termínu akad. roku 2018/2019.
  • 8. 2. 2019 - Den otevřených dveří
  • 9. 12. 2018 -  Sledujte náš facebookový profil
  • 24. 11. 2018 - Předmětem páteční  schůzky studentů s radou programu byla bohatá diskuze o fungování programu OES. Studenti všech pěti ročníků přednesli na neformální diskuzi své připomínky ke studiu a návrhy na zlepšení. Bylo oznámeno, že v současné době probíhá reakreditace bakalářského studijního programu OES, ve které budou podněty ze strany studentů z této i z předchozích schůzek zohledněny pro další zlepšení studia. 
  • 23. 11. 2018 se bude v místnosti 434 konat schůzka studentů  OES s vedením programu.
  • 9...
© 2012 OES
Powered by Drupal