OES (Otevřené Elektronické Systémy) je výběrový studijní program FEL, zaměřený na motivované talentované studenty. Program pokrývá oblast moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů, a pokročilých technologií. Studium je vedeno prezenční formou.

Přihlašte se ke studiu!