Home » Úvod

Languages

Úvod

Úvod

OES (Otevřené Elektronické Systémy) je výběrový bakalářský a magisterský studijní program FEL, zaměřený na motivované talentované studenty. Studium je vedeno prezenční formou.

Aktuality

  • 4.1.2020 Elektronická přihláška do bakalářských a magisterských programů již otevřena (do 31. března)
  • 15. 11. 2019 se uskuteční Den otevřených dveří na FEL ČVUT. S programem OES se přijďte seznámit do Dejvic. Budou mimo jiné přítomni studenti ochotní promluvit si se zájemci o studium. Těšíme se na Vás!
  • 23. 10. 2019 -  Dne 6. 12. 2019 se bude v místnosti 434 konat schůzka studentů  OES s vedením programu.
  • 22. 9. 2019  - Vítáme všechny studenty v novém akademickém roce, především studenty 1. ročníku! Zájemci o studium v zahraničí, sledujte informace o programu Athens a jiných mezinárodních programech.
  • 12. 6. 2019  se koná setkání OES- studenti studentům, jehož náplní je diskuze mezi studenty programu.
  • 11. 6. 2019 přečtěte si nový příspěvek v sekci o studiu v zahraničí.
  • 3. 5. 2019 se bude v místnosti 434 konat schůzka studentů  OES s vedením programu.
  • 30. 3. 2019 - Přednášky z vybraných předmětů studijního programu OES je možné sledovat online:  Teorie elektromagntického pole, Elektrodynamika,...
© 2012 OES
Powered by Drupal