Home » Přihláška ke studiu a podmínky přijetí

Languages

Přihláška ke studiu a podmínky přijetí

Přihláška ke studiu a podmínky přijetí

Elektronická přihláška

Na program OES se přihlásíte elektronickou přihláškou zde.

Podmínky přijetí na bakalářský studijní program OES 

Podmínky pro přijetí na bakalářský studijní program OES zde,  Směrnice děkana upravující přijímací řízení zde.

Podmínky přijetí na magisterský studijní program OES 

 • Studenti, kteří absolvovali bakalářský studijní program příbuzného odborného profilu a náročnosti se studijním průměrem alespoň 1.8 nebo ho zakončili státní závěrečnou zkoušku s celkovým hodnocením A nebo B, budou přijati bez přijímací zkoušky.

 • Studenti, kterým nebude prominuta přijímací zkouška, musí absolvovat písemný přijímací test a ev. pohovor u přijímací komise. Písemný test z níže uvedených okruhů požadovaných znalostí bude bodově ohodnocen. Studenti, kteří získají

  • alespoň 70% bodů, budou přijati,

  • 50-69% bodů absolvují pohovor před komisí, a podle jeho výsledku budou přijati,

  • 0 - 49% bodů, nebudou přijati.

 • Po ukončení prvního kola přijímacího řízení přijímací komise rozhodne, zda bude pro studenty neúspěšné v prvním kole, nebo pro studenty, kteří se nemohli účastnit prvního kola, vypsáno druhé kolo přijímacího řízení.

 • Okruhy požadovaných znalostí k přijímacímu testu ke stažení  zde
 • Vzorový test k přijímací zkoušce ke stažení zde.

Další informace

Obecné celofakultní podmínky platné pro přijetí na magisterský  studijní program na FEL ČVUT zde.

Směrnice děkana upravující přijímací řízení zde.

Řád přijímacího řízení ČVUT v Praze zde.

© 2012 OES
Powered by Drupal