Home » Studium v zahraničí

Languages

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Na této stránce studenti našeho programu popisují své zkušenosti se studiem v zahraničí.

Semestr na Nanyang Technological University v Singapuru (Jakub Kolář, jaro 2019)

Zdravím, v tomto článku bych chtěl krácet popsat svůj druhý semestr v zahraničí, tentokrát na Nanyang Technological University v Singapuru. Na jaře 2018 jsme byli informováni, že se uvolnila místa na této univerzitě, která si v mezinárodních žebříčcích stojí velmi dobře, a protože jsem měl s předchozím výjezdem do finského Tampere velmi dobré zkušenosti, rozhodl jsem se do výběrového řízení přihlásit. Podařilo se mi uspět a zbývalo jen složit všechny zkoušky ze zimního semestru ještě před začátkem zkouškového období. Díky vstřícnosti všech vyučujících se mi to povedlo a již 10. ledna jsem byl v Singapuru.

Singapur leží prakticky na rovníku a počasí je tam doopravdy tropické. Pro mne to byla první zkušenost s návštěvou této části světa a tamější "Summer 365" pro mě po příletu ze středoevropského ledna bylo doopravdy výstřední. Poněkud specifické bylo zapisování předmětů: První dva týdny semestru jsou add-drop period, kdy studenti mohou zápisy měnit, ale kvůli kapacitě nebylo možné si vybrat předměty libovolně. Nakonec se mi podařilo uspět se čtyřmi předměty (maximální počet předmětů na semestr je přitom pět). 

Výuka měla několik zvláštností, které mě překvapily.  Přednášky magisterských předmětů se odehrávaly v časech 18:30 - 21:30 a tomu jsem musel lehce přizpůsobit svůj denní režim, protože strávit den průzkumem neznámého města dost ovlivňovalo schopnost udržet na večerní přednášce pozornost. Přibližně dvě hodiny většinou přednašející strávili výkladem látky a poslední půl hodiny bývala věnována cvičením. Na NTU také platí, že veškeré přednášky musí být zaznamenány na video, takže některé "spolužáky" jsem za celý semestr viděl poprvé až u zkoušky, protože studovali jen ze záznamů a materiálů poskytnutých on-line. Možnost zhlédnout výklad znovu byla doopravdy výhodná. Z mého pohledu "Live performance" jasně vede.

Kromě tří magisterských předmětů (Optical Fibre Communications, Wireless and Radio Communications, Image Analysis and Pattern Recognition) jsem měl také bakalářský předmět Biomedical Instrumentation. Ten pro mě byl velmi zajímavý zejména z pohledu na propojení elektrotechniky s medicínskými aplikacemi. Nejvíce mne asi zaujala laboratorní práce, ve které jsme zkoumali možnosti detekce Alzheimerovy choroby ze záznamu EEG. Mimo to jsme se zabývali systémem EKG, biopotenciály a způsoby měření různých veličin.

Zvláštností pro mne také bylo, že již od začátku semestru byly zveřejněny předchozí zadání zkoušek a bylo úkolem se na řešení obdobných příkladů u zkoušky samostatně připravit, přičemž někteří učitelé k řešení dávali více vodítek a jiní méně. Říkají tomu "Problem based learning". Nebylo zadáno mnoho domácích úkolů, typicky dva za semestr v každém předmětu. Častým zadáním bylo přečíst si vědecké publikace a sepsat na dané téma review. Zkoušky samotné probíhaly v poměrně přísném režimu: v tělocvičnách nebo jiných velkých halách bylo 300 - 500 stolků v zákrytu, vypnuté telefony se odkládaly pod židli, studenti se identifikují jen svým číslem, ne jménem, a celá zkouška magisterského předmětu trvá 3 hodiny čistého času a provází ji instrukce ze záznamu. 

Singapur samotný je velmi moderní město a překvapilo mne množství zeleně, jaké se tam nachází. Několik zachovalých kousků pralesa jsou velmi příjemné parky s přívětivými turistickými stezkami. Kampus samotný je od zbytku města lehce odříznutý, ale dobře dostupný zdejší hromadnou dopravou a kolejovou dopravou s působivou zkratkou SMRT (Singapore Mass Rapid Transit). Většina obyvatel jsou Číňané, ale žije zde i mnoho Indů, Malajců, Thajců a dalších. Základním jazykem je angličtina se zdejší mutací Singlish (Singapore English), která vznikla jako směs mnoha jazyků s angličtinou. Poloha Singapuru také nabízí možnost cestovat po jihovýchodní Asii, k čemuž se dá výhodně využít volný týden uprostřed semestru (tzv. Recess week). Typickými cíli bylo mezi spolužáky Thajsko, Malajsie, Tchaj-wan, Čína, Bali a jiné části Indonésie. Samostatnou záležitostí byla zdejší kuchyně. Díky kulturní rozmanitosti lze v Singapuru ochutnat jídla pocházející z celé Asie.

Studentský život v kampusu byl velmi pestrý. Každý týden se v centru kampusu konala minimálně jedna událost, ať to byly různé veletrhy, zábavní program či oslava Čínského nového roku. Byla možnost zapojit se i do mnoha workshopů, například tanec, jóga, výtvarná činnosta velké mnoství sportovního vyžití. Osobně jsem velmi rád navštěvoval univerzitní bazén.

Studium bych za sebe označil jako poměrně náročné, především protože při přípravě na zkoušky bylo nutné se intenzivně učit nazpaměť a zkoušky z mého pohledu nebyly zdaleka jednoduché a jsem rád, že se mi podařilo získat známky jako A+, A, A- a B+. Celkově hodnotím stáž jako velmi přínosnou. Kromě samozřejmého procvičení angličtiny bylo velmi zajímavé žít v "asijském" prostředí, které je ve spoustě aspektů velmi podobné a v jiné spoustě velmi odlišné. A vidět, že to funguje.

Erasmus ve Finsku na Tampere University of Technology (Jakub Kolář, podzim 2017)

Zdravím! Jmenuji se Jakub Kolář a na následujících řádcích chci stručně a neformálně popsat své zkušenosti z Erasmu na finské Tampere University of Technology. Veškeré formální detaily jsou dobře popsány na příslušných webových stránkách, věnovat se jim tedy nebudu. 

Vyjet na Erasmus jsem se rozhodl v prvním ročníku magisterského studia. Důvodů proč si dát přihlášku je mnoho, v mém případě to byla především touha získat nové zkušenosti a sebe sama prověřit. Výzvy mám rád, proto jsem si také výběrový studijní program OES vybral. Skvělou výhodou je, že během MSP OES máme prostor 50 ECTS pro volitelné předměty a já tak díky tomu na semestr mohl vyjet aniž bych se tím zavazoval k prodlužování studia o semestr, protože jsem volitelné předměty, které například ani ČVUT nenabízí, studoval ve Finsku.

Vše začíná výběrem školy. Měl jsem to obrovské štěstí, že kamarád (zdravím Jirko) mi již před několika lety TUT doporučoval. A protože jsem o Finsko kvůli jeho pověstně výborném školství měl zájem, velmi mě ta možnost zaujala. Pak jsem zkontroloval, že TUT nabízí předměty, které jsou podobné našim povinným magisterským předmětům a mohl jsem si vesele podat přihlášku. Vybírat na základě něčí osobní zkušenosti považuji za dobrý nápad - jeden nechce odjet někam, kde bude mrtvo. Kromě primárního studijního účelu zahraničního pobytu jsem samozřejmě chtěl být v zajímavém a inspirujícím prostředí, kde je mnoho co poznávat. Následoval jazykový test (v pohodě, pokud se člověk podívá na ten vzorový a ví, co má čekat), nominace, potvrzení nominace, výběr předmětů (s tím si hlavu nelámat, stejně ho pak celý překopete na místě kvůli rozvrhu), spousta papírů, další spousta papírů a pak už jen hurá do letadla a byl jsem tam.

S tím, jak je dnes program Erasmus již dlouho běžící záležitost, navíc v dost masivním měřítku, bylo vidět, že organizačně je to na TUT velmi dobře zvládnuto. Na každé zapojené univerzitě existuje buňka ESN (Erasmus Student Network), jejíž poslání bych popsal tak, že se  snaží, aby si pobyt přijíždějící studenti maximálně užili. Pomáhá s integrací do studentského života na dané univerzitě a organizuje - alespoň na TUT - mnoho eventů a zábavy.

Zde dělám reklamu na pražskou buňku, viz. https://isc.cvut.cz/. V předchozím roce jsem byl buddy pro dva studenty přijíždějící studovat semestr na ČVUT. Doporučuji vyzkoušet! Člověk v pohodlí doma vidí, jak to vypadá po příjezdu na zahraniční univerzitu, procvičí jazyk a nabírá zkušenosti. 

Zpátky do Tampere. Během orientation weeku, kdy se řeší další a další formality, ubytování, rozvrh, ..., jsem poznával desítky dalších výměnných studentů z celého světa. Abych tamější prostředí popsal i trochu podroběji než jen slovem dokonalé: kampus TUT je doopravdy velmi moderní a neustále vylepšované místo. Studuje v něm cca. 7 000 studentů a prostředí je to doopravdy velmi příjemné, se spoustou studoven, knihovnou (s Virtual reality herním terminálem) a obecně dobrým zázemím. Musím jmenovat TUTLab, což je místo s 3D tiskárnami, Lasercut stroji a jiným vybavením, které mají studenti k dispozici zdarma a pracují tam na projektech, ať už školních nebo hobby. (Je to FabLab, ale ne komerční, pokud chcete googlit.) 

K jazyku bych chtěl zmínit jen to, že jsem velmi vděčný za skutečnost, že terminologii a některé materiály během BSP OES byly v angličtině. Jsem si jistý, že mi to během studijnho pobytu ušetřilo mnoho práce a s mírným zápachem samochvály mohu říct, že rozumět výuce jsem neměl problém. Jen jsem si občas spletl slova hangover a handover.

K samotnému studiu: podobně jako na FEL jsem i na TUT měl (už to slovo píši znovu, ale je to tak) štěstí na velmi ochotné pedagogy. Na konzultaci po vyučování jsem šel jen několikrát, ale pokaždé učitel udělal maximum, aby mi pomohl vše pochopit. Výuku bych popsal jako mírně praktičtějšího charakteru, než jsem zvyklý z BSP. Líbilo se mi, že cvičení byla zaměřena velmi implementačně a zajímavé poznatky, alespoň ze signal processingových přednášek, jsme si vždy vyzkoušeli. Přiměřené množství domácích úkolů jsem k procvičení také vítal, ale rozhodně nás nezahlcovali. Stojím si za tím, že jsem se toho za semestr naučil dost - kvantitativně popsáno 40 ECTS s nejlepšími známkami, jaké jsem kdy měl - a přitom mi zbylo i dost času na zábavu, turistiku, sport, ... . Abych konkrétně vyzdvihl alespoň pár předmětů, doopravdy mě bavilo Cryptography Engineering (moderní kryptografie) a Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning (popsal bych to jako aplikaci nástrojů optimalizace a všechno jsme bušili do Matlabu). Tento odstavec chci skončit poděkováním za to, že pro studium na TUT mě učitelé na FEL jistě připravili velmi dobře a mohl jsem si exchange doopravdy užít jak ve škole, tak i mimo ni.

O tom krásném semestru bych toho mohl napsat mnohem více, ale cítím, že už by to bylo beyond scope a případný čtenář je již jistě saturován. Závěr? Erasmus pro mě byla skvělá zkušenost. Neznám nikoho, pro koho by nebyla a každého chci povzbudit, aby ji zažil, když má tu možnost.

PS: Klíčová slova zní Tampere University of Technology, Erasmus, kamarádi z celého světa, sauna, polární záře, Laponsko, sobi, swing, jezera, tma.


© 2012 OES
Powered by Drupal