Home » For students » BP COURSES

Languages

BP COURSES

BP courses

                                                     
BSP
1

Lineární algebra

A8B01LAG
4+2s
7          z,zk

Matematika-kalkulus1

A8B01MC1
4+2s
7           z,zk

Diskrétní mat. a grafy

A8B01DMG
3+1s
5           z,zk

Algoritmizace a programování

A8B14ADP
2+2s
7           z,zk

Úvod do El. Sys.

A8B32IES
0+2L
2     z

Počítačové Alg. Sys.

A8B01CAS
0+2s
2   z,zk

TV

0+2    

BSP
2

Matematika-vícedim. kalkulus

A8B01MCM
4+2s
7          z,zk

Diferenciální rovnice & numerické metody

A8B01DEN
4+2s
7     z,zk

Fyzika 1

A8B02PH1
4+2L
7        z,zk

Digitální technika

A8B37DIT
2+2s
5      z,zk

Zákl. elektroniky

A8B31ELE
2+0
7    kz

Anglický jazyk

A0B04A2L
0+2

BSP
3

Matematika-komplexní proměnná a int. transformace

A8B01MCT
4+2s
7     z,zk

Pravděpodobnost, statistika a teorie informace

A8B01PSI
4+2s
6      z,zk

Fyzika 2

A8B02PH2
4+2L
7    z,zk

Teorie elektromagnetického pole

A8B17EMT
4+2s
8      z,zk

 
BSP
4

Optimalizace a teorie her

A8B01OGT
3+1s
4     z,zk

Maticový počet

A8B01AMA
3+1s
4     z,zk

Signály a soustavy

A8B37SAS
4+2s
8    z,zk

Fyzika pevných látek

A8B34SST
3+1L
4    z,zk

Teorie obvodů

A8B31CIR
4+2s
8     z,zk

 
BSP
5

Digitální zpracování signálu

A8B32DSP
4+0
5   z,zk

Digitální komunikace

A8B37DCM
4+0
5   z,zk

Teorie datových sítí

A8B32DNT
4+0
5       z,zk

Lab. dig. zpracování signálu a kom.

A8B32DCL
0+2c
2     z

Analogové a aktivní obvody

A8B31AAC
3+2s
6    z,zk

Elektronické a optoelektonické součástky

A8B34EOD
3+2L
6    z,zk

 
BSP
6

Zpracování stochastických signálů

A8B37SSP
4+0
6    z,zk

Zpětnovazebné řídící systémy

A8B35FCS
4+2L
6    z,zk

Elektrodynamika

A8B17ELD
3+1s
5    z,zk

Elektronická měření

A8B38EME
2+1L
4     kz

Bakalářská práce

BOESBAP
0+7
9    z

  

 

Legenda

Název předmětu

Kód
rozsah hodin
ECTS                 zakončení

 

Common Fundamentals Jeden společný průchod, vše povinné
Professional Fundamentals Jeden společný průchod, vše povinné
Humanities & Soft Skills Předmět z existující nabídky
Common Lab Lab sdružující témata z více přednáškových předmětů
© 2012 OES
Powered by Drupal