Home » Předměty MP

Languages

Předměty MP

Předměty MP

Komunikace a zpracování signálu


 
                                                                                                                                                       
MSP
1

Bezdrátové digitální komunikace

A8M37WDC
4+0
5         z,zk

Optimalizace sítí 

A8M32NOP
4+0
5          z,zk

Algoritmy pro distr. a paral. sys.

A8M01ADP
3+1c
5           z,zk

Teorie hromadné obsluhy

A8M32AQT
3+1c
6           z,zk

                                             

                             

MSP
2

Kódování v digitálních komunikacích

A8M37CDC
4+0
5          z,zk

Zpracování a kódování audio signálů

A8M31APS
4+0
5         z,zk

Laboratoř zpracování
signálu a komunikací

A8M37CSL
0+2c
2        z                                                

 

                    

MSP
3

Zpracování a kódování video signálů

A8M32VPS
4+0
5         z,zk

Rádiové systémy

A8M37RSY
4+0
5         z,zk

Laboratoř zpracování audio-video signálů

A8M32AVL
0+2c
2         z

 

 
MSP
4

Diplomová práce

ADIP25
36s
25         z

 

Vysokofrekvenční a digitální technika


 
                                                                                                                                                       
MSP
1

Laboratoře RF a Optiky

A8M17ROL
0+4L
5         z

Optické a Thz techniky

A8M17OTT
2+0
3         z,zk

RF funkční bloky

A8M17RFB
6+0
7           z,zk


                                             

                             

MSP
2

Antény a elektromag. kompatibilita

A8M17AEC
3+1s
5          z,zk

CAD a numerické metody v RF návrhu

A8M37CAD
2+0
3         kz

Mikroprocesory a mikropočítače

A8M37MAM
4+2c
7        z,zk                                                

 

                    

MSP
3

Architektury přijímačů a vysílačů

A8M37ART
4+0
5         z,zk

Bezdrátové kanály a šíření vln

A8M17WCP
4+0
5         z,zk

Laboratoř měření rádiových systémů

A8M37RML
0+4L
5         z

 

 
MSP
4

Diplomová práce

ADIP25
36s
25         z

 

Integrované elektronické systémy


 
                                                                                                                                                       
MSP
1

Analogové obvody a systémy

A8M31AAS
2+2
5         z,zk

Optoelektronika a fotonika

A8M34OEP
2+2
5          z,zk

Struktury integrovaných obvodů

A8M34ICS
2+2
5           z,zk

Zpracování a digitalizace analogových signálů

A8M38ASP
2+2L
5           z,zk

                                             

                             

MSP
2

Mikrosystémy

A8M34MST
2+2
5          z,zk

Nanoelektronika a nanotechnologie

A8M34NAN
2+2
5         z,zk

Návrh integrovaných systémů

A8M34ICD
2+2
5        z,zk             

Moderní senzory

A8M38MS
2+2L
5        z,zk

 

                    

MSP
3

Pokročilé architektury počítačů

A8M36ACA
2+2
5         z,zk

 

 

 
MSP
4

Diplomová práce

ADIP25
36s
25         z

 

Legenda

Název předmětu

Kód
rozsah hodin
ECTS                 zakončení

Povinné předměty oboru

Volitelné předměty minor oboru (15 kreditů z jiného MSP OES)

Volitelné předměty (profesní, z nabídky programu EK)
Humanitní předměty (celkem 4 kredity kdykoliv během MSP)
© 2012 OES
Powered by Drupal