Home » Pro studenty

Languages

Pro studenty

Pro studenty

Studijní osnovy

Studijní osnovy a průchod bakalářským a magisterským studiem na webu FEL zde.

Bakalářské OES v bílé knize ČVUT (plná infomace včetně osnov předmětů).

Magisterské OES v bílé knize ČVUT (zatím pouze omezené informace - bude doplněno později).

Prospěchová stipendia

Informace ohledně přiznání prospěchových stipendií naleznete zde. Upozorňujeme studenty, že pro přiznání prospěchového stipendia je nutné získat za příslušný semestr alespoň 30 kreditů. Pokud tedy student chce prospěchové stipendium získat, musí si například sám zapsat některé volitelné předměty. V BSP se týká především semestrů 1, 3, 4 a 5 dle doporučeného průchodu studiem. (Toto kritérium lze výhodně spojit s tím, že během BSP je nutno získat alespoň 8 kreditů z humanitních předmětů.)

Tabulky předmětů

Akreditační materiály

Akreditační materiály obsahují detailní osnovy předmětů.

© 2012 OES
Powered by Drupal