Home » Pro studenty » PŘEDMĚTY BP » Úvod do elektronických systémů

Languages

Úvod do elektronických systémů

Úvod do elektronických systémů

A8B32IES

Vyučující: prof. Ing. Pavel Zahradník, CSc., prof. Ing. Ivan Zemánek, CSc., prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc., prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., prof. Ing. Jan Sýkora, CSc.

Semestr: Zimní

Rozsah: 0+2L

Katedra telekomunikační techniky

Úložiště studijních materiálů a informací

© 2012 OES
Powered by Drupal