Home » Pro zájemce o studium » Magisterský program

Languages

Magisterský program

Magisterský studijní program OES

Magisterský studijní program OES


Charakteristika studijního programu


Magisterský program OES předpokládá na svém vstupu absolventa s širokými teoretickými znalostmi, na kterých lze pohodlně stavět profesní specializační předměty. Stále si zachovává vysokou univerzálnost. Obory jsou děleny nikoliv podle výsledného technického produktu, ale podle teoretických a dovednostních nástrojů, které si absolvent osvojí. Tato metodika přesně odpovídá profilu absolventa vyžadovaného pro vývojové a výzkumné týmy, a pro nadnárodní společnosti vyvíjející technologicky a algoritmicky špičkové výrobky. Absolvent je seznámen se současným stavem (state-of-the-art) vědy a techniky v oboru. Má zažitý návyk pracovat se zdroji odborných informací. Je připraven k doktorskému studiu.

Program se dělí na obory (Professional Tracks).

Obory (Professional Tracks) - definované povinnými předměty oboru. Tvoří 50% náplně semestrů 1-3.

  • CSP „Communications and signal processing“
  • RDE „RF and DSP engineering“
  • SSS „Solid State Systems“

Volitelné předměty

  • zbylý prostor mimo povinné předměty oboru tvoří volitelné předměty z aktuální nabídky předmětů programů FEL (http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/prehled.html), či nově vzniklé.
  • Je definována sada doporučených volitelných předmětů.

“Minor” obor

  • pokud student absolvuje alespoň 3 předměty (15 kreditů) z jiného oboru programu OES, je mu to zpětně uznáno jako minor.

Humanitní a Soft-Skills předměty

 

Podobně jako u BSP, tento program nekonkuruje, ale doplňuje portfolio studijních programů. Neklade si za cíl pokrýt každou jednotlivou drobnou specializaci nebo poskytnout vyčerpávající encyklopedický přehled všeho, co obsahují elektronické systémy (zde si mohou studenti doplnit studium ze stávajících programů). OES se zaměřuje pouze na ty oblasti, které jsou tvořeny dostatečně nosnými a nadčasovými teoriemi, a které tak jsou půdou k výchově skutečně špičkových samostatných a o hluboké teoretické znalosti se opírající absolventy. OES se snaží připravit generaci inženýrů, vývojářů a vědců, kteří budou schopni konkurence v prostředí ekonomiky postavené na technické jedinečnosti výrobků.

Profil absolventa studijního oboru „Communications and signal processing“
Obor rozvíjí zejména matematickou formu popisu systémů a algoritmů pro zpracovávaní veličin. Zohledňuje současný trend, kdy je fyzikální veličina (signál) zpracovávána algoritmy využívající velmi pokročilých matematických metod a realizace zařízení je de fakto převedena na formální matematický algoritmus. Zcela dominantní je tento přistup zejména v oblastech zpracování signálu rádiových digitálních komunikačních zařízení, radaru, rádiové navigace, zpracování obrazové a zvukové informace.

Profil absolventa studijního oboru „RF and DSP engineering“
Obor připravuje absolventy pro návrh hardwaru elektronických systémů analogových i digitálních a pokrývající široký rozsah technologií a kmitočtů, od základního pásma až po milimetrové vlny. Absolvent oboru získá během studia hluboké vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro výzkum a vývoj vysokofrekvenčních systémů, obvodů a jejich prvků. Je schopen analýzy problémů a jejich samostatného tvůrčího řešení za použití soudobých prostředků. Nalezne uplatnění v R&D odděleních firem vyvíjejících elektronické obvody a systémy, zejména pak komunikační, radiolokační, navigační, měřicí a telemetrické.

Profil absolventa studijního oboru „Solid State Systems“
Obor připravuje absolventy se schopnostmi navrhovat a realizovat komplexní integrované elektronické systémy. Studenti oboru získají hluboké znalosti principů činnosti nejmodernějších komponent současné elektroniky, struktury integrovaných systémů a metodiky jejich návrhu. Absolventi se uplatní především ve výzkumných a vývojových centrech high-tech firem, kde získané poznatky využijí při návrhu a realizaci integrovaných elektronických, optoelektronických, mechatronických a bioelektronických systémů.

© 2012 OES
Powered by Drupal