Home » Pro zájemce o studium » Virtuální laboratoře OES

Languages

Virtuální laboratoře OES

Virtuální laboratoře OES

1. semestr

Lineární algebra Matematika- Kalkulus1 Diskrétní mat. a grafy Algoritmizace a programování Počítačové algebraické systémy Úvod do elektronických systému

2. semestr

Matematika- vícedimenzionální kalkulus Diferenciální rovnice a numerické metody Fyzika 1 Digitální technika Základy elektroniky

3. semestr

Matematika- komplexní proměnná a int. transformace Pravděpodobnost, statistika a teorie informace Fyzika 2 Teorie elektromagnetického pole

4. semestr

Optimalizace a teorie her Maticový počet Signály a soustavy Fyzika pevných látek Teorie obvodů

5. semestr

Digitální zpracování signálu Digitální komunikace Teorie datových sítí Laboratoře dig. zpracování signálu a komunikace Analogové a aktivní obvody Elektronické a optoel. součástky

6. semestr

Zpracování stochastických signálů Zpětnovazebné řídící systémy Elektrodynamika Elektronická měření
© 2012 OES
Powered by Drupal