Bakalářské OES

Bakalářské OES pokrývá oblast moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů, a pokročilých technologií. Je určen především talentovaným studentům a je zaměřen na poskytnutí velmi univerzální teoretické průpravy v širokém základu matematiky, fyziky a teoreticko průpravných předmětů z oblasti elektronických systémů a zařízení.

Magisterská etapa

Magisterská etapa studia je odborně relativně úzce zaměřenou a podle preferencí studenta na míru vyladěnou oblastí studia. Množství potenciálních magisterských zaměření je ovšem vzhledem k velmi širokému záběru FEL velké. Bakalářské OES vám k tomu připravilo perfektní bytelný široký teoretický základ a můžete vybírat z velmi široké nabídky většiny magisterských programů FEL. Zejména se jedné o odborně blízké programy Elektronika a Komunikace (EK) a Kybernetika a Robotika (KyR). Rady programů OES, EK a KyR spojily síly a optimalizovaly nabídku vhodných magisterských specializací.


Magisterské specializace doporučené pro absolventy bakalářského OES

Abychom vám co nejvíce pomohli se správným rozhodnotím, je v této široké nabídce několik možností, které jsou na “míru šité” absolventům bakářského OES a uspořádané podle typických požadavků průmyslu a výzkumu na profilování výběrových studentů.

 • Komunikace a zpracování informace (nová akreditace od školního roku 2021/2022)
  • Specializace propojuje oblasti informační techniky, komunikační techniky, zpracování obrazu a zvuku, robotiky, rozpoznávání a strojového učení, optimálního řízení, distribuovaných a inteligentních senzorových systémů a zaměřuje se na matematické algoritmy a postupy v systémech, kde je matematický algoritmus přímou částí vstupně-výstupní reakce systému v reálném čase. To je běžné u široké oblasti problémů rádiové komunikace v komunikačních sítích, zpracování, kódování a rozpoznání zvuku a obrazu, navigačních a radarových systémů, senzorových sítí, autonomních inteligentních učících se systémů (např. řízení autonomních dopravních prostředků), kryptosystémů, různých systémů interakce mezi biologickými a elektronickými zařízeními, atd. Společnou sadou matematických nástrojů je teorie informace, zpracování stochastických signálů, kódování (zdrojové, kanálové, síťové), teorie estimace a detekce, teorie řízení, distribuované algoritmy, strojové učení a neuronové sítě, teorie front, teorie grafů a sítí, kryptoanalýza, teorie adaptivního řízení a filtrace, počítačové programové nástroje paralelního a real-time zpracování, real-time zpracování signálů na DSP, mikropočítačových a embeded platformách, atd.
  • Struktura specializace je pečlivě provázaná a vyžaduje dodržení doporučeného průchodu a prerekvizit. (a) Studenti, kteří v bakalářském studiu neabsolvovali předmět Digitální komunikace (nebo obdobný), mají doporučeno si znalosti vhodnou formou doplnit, např. jako volitelný předmět v 1/Z semestru. (b) Studenti, kteří si jako předmět typu B zvolí Statistické strojové učení, a v bakalářském studiu neabsolvovali předmět Rozpoznávání a strojové učení (nebo obdobný), mají doporučeno si znalosti vhodnou formou doplnit, např. jako volitelný předmět v 1/Z semestru. Detaily naleznete zde v podobě přehledné tabulky.
 • Vysokofrekvenční a digitální technika (Rádiové komunikace a systémy)
  • Specializace na návrh, diagnostiku a provoz všech rádiových systémů, subsystémů a prvků spjatých s komunikační, navigační, radarovou nebo senzorovou technikou. Přináší hluboké znalosti v oblasti bezdrátových technologií, antén, šíření signálů, digitální komunikace, mikroprocesorů a mikrovlnné techniky.
 • Integrované elektronické systémy (Elektronika)
  • Specializace na mikroelektroniku, nanoelektroniku a integrovanou optiku. Praktické znalosti metodiky návrhu, realizace a verifikace elektronických součástek i komplexních elektronických systémů, principů analogových a číslicových integrovaných obvodů, senzorů, mikrosystémů a aktuátorů. Absolvent najde uplatnění ve všech oblastech aplikované elektroniky.