Jakub Kolář, jaro 2019

Zdravím, v tomto článku bych chtěl krácet popsat svůj druhý semestr v zahraničí, tentokrát na Nanyang Technological University v Singapuru. Na jaře 2018 jsme byli informováni, že se uvolnila místa na této univerzitě, která si v mezinárodních žebříčcích stojí velmi dobře, a protože jsem měl s předchozím výjezdem do finského Tampere velmi dobré zkušenosti, rozhodl jsem se do výběrového řízení přihlásit. Podařilo se mi uspět a zbývalo jen složit všechny zkoušky ze zimního semestru ještě před začátkem zkouškového období. Díky vstřícnosti všech vyučujících se mi to povedlo a již 10. ledna jsem byl v Singapuru.

Singapur leží prakticky na rovníku a počasí je tam doopravdy tropické. Pro mne to byla první zkušenost s návštěvou této části světa a tamější “Summer 365” pro mě po příletu ze středoevropského ledna bylo doopravdy výstřední. Poněkud specifické bylo zapisování předmětů: První dva týdny semestru jsou add-drop period, kdy studenti mohou zápisy měnit, ale kvůli kapacitě nebylo možné si vybrat předměty libovolně. Nakonec se mi podařilo uspět se čtyřmi předměty (maximální počet předmětů na semestr je přitom pět). 

Výuka měla několik zvláštností, které mě překvapily.  Přednášky magisterských předmětů se odehrávaly v časech 18:30 – 21:30 a tomu jsem musel lehce přizpůsobit svůj denní režim, protože strávit den průzkumem neznámého města dost ovlivňovalo schopnost udržet na večerní přednášce pozornost. Přibližně dvě hodiny většinou přednašející strávili výkladem látky a poslední půl hodiny bývala věnována cvičením. Na NTU také platí, že veškeré přednášky musí být zaznamenány na video, takže některé “spolužáky” jsem za celý semestr viděl poprvé až u zkoušky, protože studovali jen ze záznamů a materiálů poskytnutých on-line. Možnost zhlédnout výklad znovu byla doopravdy výhodná. Z mého pohledu “Live performance” jasně vede.

Kromě tří magisterských předmětů (Optical Fibre Communications, Wireless and Radio Communications, Image Analysis and Pattern Recognition) jsem měl také bakalářský předmět Biomedical Instrumentation. Ten pro mě byl velmi zajímavý zejména z pohledu na propojení elektrotechniky s medicínskými aplikacemi. Nejvíce mne asi zaujala laboratorní práce, ve které jsme zkoumali možnosti detekce Alzheimerovy choroby ze záznamu EEG. Mimo to jsme se zabývali systémem EKG, biopotenciály a způsoby měření různých veličin.

Zvláštností pro mne také bylo, že již od začátku semestru byly zveřejněny předchozí zadání zkoušek a bylo úkolem se na řešení obdobných příkladů u zkoušky samostatně připravit, přičemž někteří učitelé k řešení dávali více vodítek a jiní méně. Říkají tomu “Problem based learning”. Nebylo zadáno mnoho domácích úkolů, typicky dva za semestr v každém předmětu. Častým zadáním bylo přečíst si vědecké publikace a sepsat na dané téma review. Zkoušky samotné probíhaly v poměrně přísném režimu: v tělocvičnách nebo jiných velkých halách bylo 300 – 500 stolků v zákrytu, vypnuté telefony se odkládaly pod židli, studenti se identifikují jen svým číslem, ne jménem, a celá zkouška magisterského předmětu trvá 3 hodiny čistého času a provází ji instrukce ze záznamu. 

Singapur samotný je velmi moderní město a překvapilo mne množství zeleně, jaké se tam nachází. Několik zachovalých kousků pralesa jsou velmi příjemné parky s přívětivými turistickými stezkami. Kampus samotný je od zbytku města lehce odříznutý, ale dobře dostupný zdejší hromadnou dopravou a kolejovou dopravou s působivou zkratkou SMRT (Singapore Mass Rapid Transit). Většina obyvatel jsou Číňané, ale žije zde i mnoho Indů, Malajců, Thajců a dalších. Základním jazykem je angličtina se zdejší mutací Singlish (Singapore English), která vznikla jako směs mnoha jazyků s angličtinou. Poloha Singapuru také nabízí možnost cestovat po jihovýchodní Asii, k čemuž se dá výhodně využít volný týden uprostřed semestru (tzv. Recess week). Typickými cíli bylo mezi spolužáky Thajsko, Malajsie, Tchaj-wan, Čína, Bali a jiné části Indonésie. Samostatnou záležitostí byla zdejší kuchyně. Díky kulturní rozmanitosti lze v Singapuru ochutnat jídla pocházející z celé Asie.

Studentský život v kampusu byl velmi pestrý. Každý týden se v centru kampusu konala minimálně jedna událost, ať to byly různé veletrhy, zábavní program či oslava Čínského nového roku. Byla možnost zapojit se i do mnoha workshopů, například tanec, jóga, výtvarná činnosta velké mnoství sportovního vyžití. Osobně jsem velmi rád navštěvoval univerzitní bazén.

Studium bych za sebe označil jako poměrně náročné, především protože při přípravě na zkoušky bylo nutné se intenzivně učit nazpaměť a zkoušky z mého pohledu nebyly zdaleka jednoduché a jsem rád, že se mi podařilo získat známky jako A+, A, A- a B+. Celkově hodnotím stáž jako velmi přínosnou. Kromě samozřejmého procvičení angličtiny bylo velmi zajímavé žít v “asijském” prostředí, které je ve spoustě aspektů velmi podobné a v jiné spoustě velmi odlišné. A vidět, že to funguje.